University Medical Center Göttigen

GENOTYPE-PHENOTYPE RELATIONSHIPS AND NEUROBIOLOGY
OF THE LONGITUDINAL COURSE OF PSYCHOSIS

Portrait Jürgen Brockmöller

Prof. Dr. Jürgen Brockmöller

Institute of Clinical Pharmacology
University Medical Center Göttingen
Robert-Koch-Str. 40
D-37075 Göttingen
Fon:  +49 - 551 - 39 5770
Fax:  +49 - 551 - 39 12767
Mail: Mailto J. Brockmöller

Portrait Mladen Tzvetkov

PD Dr. Mladen Tzvetkov

Institute of Clinical Pharmacology
University Medical Center Göttingen
Robert-Koch-Str. 40
D-37075 Göttingen
Fon:  +49 - 551 - 39 13247
Fax:  +49 - 551 - 39 12767
Mail: Mailto M. Tzvetkov

Portrait Joao Pereira

Joao Pereira

Institute of Clinical Pharmacology
University Medical Center Göttingen
Robert-Koch-Str. 40
D-37075 Göttingen
Fon:  +49 - 551 - 39 13247
Fax:  +49 - 551 - 39 12767
Mail: Mailto J. Pereira

Portrait Kristin Bokelmann

Dr. Kristin Bokelmann

Institute of Clinical Pharmacology
Universitätsmedizin Göttingen
Robert-Koch-Str. 40
D-37075 Göttingen
Fon:  +49 - 551 - 39 5776
Fax:  +49 - 551 - 39 12767
Mail: Mailto K. Bokelmann

BackLast update:
21.01.2016